KEOP 5.4.0/09-2010-0009
2013. 09. 19.

Megújult a távfűtési rendszer egy szakasza a Bethlen Gábor utcán és az Északi körúton

 

 

A NYÍRTÁVHŐ Kft. sikeres pályázata eredményeként mintegy 118 mFt-os összegű támogatással megújult a Bethlen Gábor utca és az Északi körút egy-egy szakaszán a távhőellátó rendszer.

A nyíregyházi távhőrendszer legrégebbi elemei közé tartoznak a városközponti távvezetékek, melynek rendszeres karbantartása, felújítása ellenére egy átfogóbb rekonstrukció is szükségessé vált. A tavalyi Északi körúti rekonstrukció után újabb, nagyobb mérvű beavatkozásra most nyílt mód, melyhez a KEOP-5.4.0-2009 pályázati forrása biztosított támogatást.

A NYÍRTÁVHŐ Kft. sikeres pályázata eredményeként mintegy kétszázharminchat millió forintos beruházás indult el, melynek ötven százaléka vissza nem térítendő támogatás volt.

A projekt két közel eső helyszínen valósult meg: a Bethlen Gábor utca egy szakaszán, és az Északi körúton a 26-48. és 52-58. számú épületek valamint az azokat ellátó két hőközpont primer bekötő vezetékei voltak érintettek.

projekt közvetlen célja a nagy átmérőjű távhő gerincvezeték kisebb átmérőjűre, korszerűre cserélése, szolgáltatói hőközpontok felszámolása, épületenkénti hőközpontok kialakítása, ezáltal a vezetéki és hőközponti hőveszteség csökkentése, az épületenkénti szabályozhatóság megteremtése.

projekt közvetett célja a távhőrendszer olyan korszerűsítése, amelynek révén a fogyasztók komfortosabb és energiatakarékosabb hőellátást kapnak, ezáltal csökken a nemzetgazdaság fosszilis energiahordozó felhasználása, importfüggősége.

A projekt 2011 évi első ütemében a Bethlen G. utcai szakaszon az NA500-as gerincvezeték teljes 432 m-es hosszban DN400-as előreszigetelt vezetékre került kicserélésre.

A második ütemben az Északi körúton a két meglévő, negyven évesnél idősebb szolgáltatói hőközpont elbontásra került, helyettük épületenként kompakt hőközponti blokkok kerültek telepítésre (összesen nyolc). A meglévő primer bekötő és szekunder elosztó vezetékek nyomvonalát felhasználva mindegyik hőközpont primer hőellátást kapott, a négycsöves szekunder rendszer megszűnt.

A projekt hatására csökkennek a vezetéki veszteségek, a hőközponti veszteségek és a fogyasztói vételezés szabályozásának korszerűsítésével a fogyasztói hőfelhasználás is mérséklődik.

A projekt révén elért primer energiahordozó felhasználás megtakarítás 3493 GJ/év.

A projekt révén elért üvegház hatású gázok kibocsátás csökkenése 198 t/év.

A projekt révén a fogyasztók által elérhető távhő megtakarítás 29 GJ/év.

A projekt keretében létrehozott berendezések üzemeltetése a meglévő rendszerekkel azonos módon, azonos műszaki és minőségbiztosítási rendszerben történik, a felügyeleti rendszeren keresztül folyamatosan felügyelhetőek, működésükbe be lehet avatkozni, szabályozásukat központilag lehet paraméterezni.© 2018 nyirtavho.hu | adatkezelési tájékoztató
Vissza