Változásbejelentés menete

I. Felhasználó/díjfizető változás bejelentése

A felhasználó/díjfizető személyében, adataiban történő változást 15 napon belül köteles a Szolgáltató felé írásban jelezni.

A bejelentést megtehetik:

  1. az ugyfelszolgalat@nyirtavho.hu e-mail címre küldve, csatolva a kért dokumentumokat,
  2. postai úton: a 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. számra címezve,
  3. valamint személyesen a személyes Ügyfélszolgálatunkon. (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. em.106.)

Bejelentésnek tartalmaznia kell:

Változás bejelentő lakossági tulajdonos vagy bérlő váltázáshoz nyomtatványt

TECHEM leolvasó lapot

Adás-vétel esetén:

  • Adásvételi-szerződés/Tulajdoni lap
  • Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Öröklés esetén:

  • tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat,
  • jogerős hagyatékátadó végzés, vagy halotti anyakönyvi kivonat, és saját névre történő számlázásra történő nyilatkozat.

A bekövetkezett változást az erre alkalmas okirat/okiratok bemutatásával/másolatának megküldésével/csatoltan beszkennelve kell igazolni.

 

Bérlő mint díjfizető bejelentése

A lakás tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díját közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza.

Közös kérelem lakás célra hasznosított helyiség díjfizetéséhez

elnevezésű nyomtatványunk kitöltése és aláírása mellett kérelmezheti a tulajdonos és a bérlő/használó a bérlőnek történő számlázást, melyet eljuttathat részünkre a fentiekben felsorolt módokon.

Bejelentést követő eljárás

Adás-vétel, és díjfizető személyében történő változás bejelentését követően Társaságunk elkészíti a régi díjfizető HMV elszámolószámláját a változás időpontjával, amennyiben a felek ettől eltérően nem rendelkeznek.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a hátralékok kiegyenlítése az elszámoló számlán szereplő határidőig nem történik meg, úgy a fennmaradó hátralék jogi úton kerül behajtásra az adott időszakban tulajdonosként bejegyzett személytől.

 

II. További változások bejelentése

Változás bejelentő fűtési és melegvíz-hődíj havi részszámlázáshoz

  • használati melegvíz részfizetés módosítása
  • fűtési hődíj részfizetés módosítása
  • éves szinten kiegyenlített fűtési hődíj részszámlázás módosításaKözadatkereső
TUV
AAA
Napelem
Ajánlott Cég
© 2018 nyirtavho.hu | adatkezelési tájékoztató
Vissza