Gyakran ismételt kérdések

Fűtési szolgáltatás leállításával kapcsolatos teendők

A 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a fűtési időszakot szeptember 15. és május 15. napja közötti időszakban határozza meg. A jogszabálynak megfelelően, ezen időszak alatt a távhőszolgáltatónak fűtési kötelezettsége van. A jó idő megérkezésével nem jár automatikusan a fűtési szolgáltatás leállítása, azt a lakóközösség döntése alapján a közösség képviselőjének kell jeleznie a szolgáltató, vagyis a Nyírtávhő Kft. felé.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, kérjük a közösségek képviselőit, szíveskedjenek a fűtési szolgáltatás leállításának igényét társaságunkhoz írásban eljuttatni levélben, faxon, vagy e-mailben, illetve személyesen, az alábbi elérhetőségekre:

 

Nyíregyháza, Népkert u. 12.

fax: 42/455-092, vagy

E-mail: szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu

 

„Fűtés megrendelése/lemondása” nyomtatványt weboldalunkról az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON HASZNÁLATOS DOKUMENTUMOK között elérhető és letölthető.  

A fűtési szolgáltatatás leállítását 48 órán belül elvégezzük.

Felhívjuk a közösségek figyelmét arra, hogy a fűtési szolgáltatás leállítása után kért ismételt szolgáltatásigénylés meghibásodást, levegősödést okozhat a rendszerben, mely erősen befolyásolja a fűtés minőségét, ezért célszerű csak akkor jelezni a leállítást, ha már ténylegesen nem igénylik szolgáltatásunkat.

Ki a díjfizető és ki a felhasználó?

Díjfizető a 2005. évi XVIII. a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerint az épületrészenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a közüzemi szerződésben megnevezett tulajdonosa, az e törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy épületrész bérlője, használója.
Felhasználó az a természetes személy vagy ezek közössége, akik a távhőszolgáltatóval távhőszolgáltatásra vonatkozóan szerződéses jogviszonyba kerülnek. Tekintettel arra, hogy a mérés alapján történő elszámolás esetén egy hőközpontról nem egy épületrész (lakás) hőszolgáltatása valósul meg, a távhőszolgáltatásra vonatkozó szerződést is az egy hőközpontról ellátottak összességével, a fogyasztói közösséggel kötjük meg. Ebben az esetben tehát a szerződő partner a fogyasztói közösség, annak tagjai pedig a díjfizetők.
Fontos tudni, hogy a fogyasztói közösségnek megbízottat kell felhatalmaznia a távhőszolgáltató felé történő képviseletre.
Csak a fogyasztói közösség megbízottjának van joga a szerződés megkötésére, illetve módosítására a szolgáltatási paraméterek (pl. helyiség hőmérséklet) igénylésére, intézkedésre, a távhőszolgáltatás megkezdésére vagy befejezésére vonatkozóan, valamint a vételezett távhő díja díjfizetőkre történő szétosztási módjának meghatározására (pl. légtérarányosan, vagy költségmegosztók alapján), vagy a szétosztási mód megváltoztatására.

Miért kell alapdíjat fizetni?

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa vizsgálatot folytatott az alapdíj felszámításának jogossága tekintetében. A lefolytatott vizsgálat végeredménye szerint:

"A rendelkezésre állás, helytállás, készenlét vállalása a szolgáltatások egyik alaptípusa. Az a szolgáltatás, amelyért a távhőszolgáltató társaság az alapdíjat felszámítja, egy rendelkezésre állás típusú szolgáltatás, melynek vagyoni értéke van. A vagyoni érték azt jelenti, hogy a távhőszolgáltatás ellátásához szükséges költségek mindenképpen felmerülnek, vagyis a szolgáltatás igénybevevője maga nem képes az ezen költségeket okozó infrastruktúra fenntartására, akkor valaki másnak kell fizetnie azért, hogy az tartsa készenlétben számára a szükséges gépeket, apparátust, gondoskodjon a karbantartásról stb., illetve hogy a szükséges hőmennyiséget a rendelkezésére tartsa."
A rend kedvéért röviden idézünk azokból a jogszabályokból, melyek a fenti jogi megállapításokat alátámasztják.
A jog - a természetes monopóliummal való visszaélés elkerülésére - a szolgáltató számára szigorú ellátási kötelezettséget szab meg. Ez többek között azt jelenti, hogy a távhőszolgáltató (még -15 Celsius-fokos külső hőmérsékletnél is) köteles megfelelő fűtést biztosítani, illetve bármely évszakban éjjel-nappal meleg vizet szolgáltatni. Az ellátási biztonság ilyenfajta garantálásának előfeltétele, hogy a megfelelő kapacitás - mindenkor - rendelkezésre álljon. Lényegében ennek az ára az alapdíj.
Fogyasztóink valószínűleg nem teljes körben tájékozottak arról, hogy a szolgáltatott hőenergiát az erőműtől vásároljuk. Társaságunk azonban nem tetszőlegesen (alkalmilag) vásárolhat hőt, illetve gázt, hanem egy évre leköt bizonyos teljesítményt, amelyet garantáltan igénybe vehet. Ezért azonban ugyancsak alapdíjat (teljesítménydíjat) kell fizetnie.
Tapasztalhatta a lakosság, hogy egyéb, állandóan rendelkezésre álló szolgáltatók is alapdíjat számolnak fel.
Az alapdíj tehát nem távhőszolgáltatói specialitás, de nem is magyar találmány.
Nagyon fontos kérdés, hogy sokan azt gondolják, hogy az alapdíjért nem kapnak semmit, ezért annak esetleges megszüntetésétől fűtési költségük csökkenését várják. Ez sajnos tévedés. Ha áttérnénk az egytarifás díjra, ahol nincs alapdíj, ugyanannyiba kerülne a fűtés, csak úgy oszlana meg az év során, hogy nyáron csak a melegvízért kellene fizetni, fűtési idényben pedig lényegesen magasabb értékű számlák alakulnának ki, mint a mai rendszerben.

Milyen lehetőségei vannak az ügyfélnek fűtési és melegvíz számlák tartozásai rendezésére?

A Nyírtávhő Kft., a MJV Önkormányzat és a Humán-Net Alapítvány segítségével a következő lehetőségeket ajánlja fel adóssága rendezéséhez:

1. Humán-Net Alapítvány segítségével
Támogatással segíti adósságának rendezésében Nyíregyháza MJV Önkormányzata azokat a rászoruló családokat és személyeket, akik lakhatással kapcsolatos, felhalmozott adósággal rendelkeznek (banki hitel kivételével).
Az adósságkezelés során a Humán-Net Alapítvány szakemberei a jogszabályokat figyelembe véve megvizsgálja a család jövedelmi helyzetét, majd kezdetét veszi az ügyfél a tanácsadó és az Önkormányzat aktív együttműködésén alapuló adósságkezelési folyamat.

Ügyintézés: Humán-Net Alapítvány - Nyíregyháza, Körte u. 41/a. Telefon: 42/401-652

2. Nyíregyháza MJV Önkormányzat segítségével
Az Önkormányzata a következő támogatásokat nyújthatja, ha a fogyasztó a törvény által előírt feltételeknek megfelel:
- Adósságcsökkentési támogatás és ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
- Normatív lakásfenntartási támogatás
- Lakhatást segítő támogatás

Ügyintézés: Nyíregyháza MJV Önkormányzat - Ügyfélcentrum - Nyíregyháza, Rákóczi út 4.

3. Nyírtávhő Kft. segítségével
Részletfizetési megállapodást köthet a Nyírtávhő Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. emelet 106.), munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Számlázással kapcsolatos általános tájékoztatás

Fizetési módok és lehetőségek:

 • Csoportos beszedési megbízással /pénzintézeten keresztül/,
 • Postai készpénz-átutalási megbízással /csekken/,
 • Egyedi átutalással számla alapján,
 • DÍJNET felületén keresztül  bankkártyával,
 • Tetszőleges összeg befizetésével SimplePay: http://befizetes.nyirtavho.hu/
 • Pénztári befizetéssel ügyfélszolgálatunkon bankkártyával is - /Univerzum Üzletközpont – Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. emelet 106. sz./


Számla tartalma:
A távhőszolgáltatással ellátott fogyasztási helyek esetében a havi számla alapdíj, HMV részfizetés /használati melegvíz/, illetve a melegvíz előállításához szükséges víz- és csatornadíjból, továbbá fűtési hődíj részfizetés tételekből állhat.

Számlázás mértéke:
Az alapdíj az éves fizetendő állandó költséghányad egy hónapra eső arányos része, mely az elszámolásokat nem érinti. Ez tartalmazza többek között a Nyírtávhő Kft. által az Erőműtől megvásárolt energia teljesítménydíját, a távhős rendszer (gerinchálózat, hőközpontok) fenntartásának és üzemeltetésének állandó költséghányadát. 

fűtési hődíj részszámlázás mértéke a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete alapján 2007. évtől minden fogyasztónak, az általa korábban felhasznált – illetve számára elszámolt – hőenergia mennyiséghez van igazítva. A havi hőmennyiségek megállapításánál az adott fogyasztó korábbi – teljes naptári éves – elszámolt hőfelhasználását és a több évi meteorológiai átlaghőmérsékletet vesszük figyelembe. A hődíj részfizetések évente egy alkalommal aktualizáltak automatikusan, de ettől függetlenül minden fogyasztónk saját maga is kérheti a részfizetése mértékének módosítását.

melegvíz résszámlázás mértéke minden fogyasztónak, az általa korábban felhasznált – illetve számára elszámolt – melegvíz mennyiséghez van igazítva. A melegvíz részfizetések félévente aktualizáltak automatikusan, de ettől függetlenül minden fogyasztónk saját maga is kérheti a részfizetése mértékének módosítását.

Elszámolások:
Melegvíz és nem költségmegosztók alapján felosztott fűtés elszámolása félévente /február és augusztus hónapokban/ történik.
A melegvíz a vízmérőkön leolvasott/jelentett adatok alapján, a fűtés a hőközponti hőmennyiségmérőn /épületszinten/ megmért hőenergia, az ellátott fogyasztók felé fűtött légtérfogat arányos felosztás alapján történik.
fűtési költségmegosztók alapján éves elszámolások készülnek. A fűtési költségmegosztók leolvasása évente egyszer, a fűtési időszakot követő hónap végégig történik, az elszámolás időszaka: július 01-től június 30-ig tart. A költségfelosztások esetén a lakásokra felosztott tény hőfelhasználások szembe vannak állítva az időszak alatt általunk – fűtési hónapokban – kiszámlázott fűtési részfizetésekkel. Ez a különbség adja az éves elszámolás egyenlegét, mely lehet pozitív és negatív is. Az elszámolások alapja ebben az esetben is az épület hőfelhasználást egyben mérő hiteles hőmennyiségmérő. Az épületszinten megmért fogyasztás lakók közötti felosztásának egyik módja a költségmegosztók alapján készített elszámolás, mely a távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok szerint továbbra is közösségi döntés alapján alkalmazható, illetve módosítható.

Kihez fordulhat a fogyasztó panaszával?

Fogyasztóink panaszaikkal személyesen ügyfélszolgálati irodánkon keresztül – Nyíregyháza, Vay Á.krt.4-6. I. emelet 106.sz. (hétfő, kedd 8-15 óra, szerdán 8-20 óra, csütörtök 10-15 óra, pénteken 8-13 óra közötti időben) –, illetve postai úton írásban fordulhatnak társaságunkhoz:

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12, levelezési cím: 4402 Nyíregyháza Pf: 4

Költségosztó cég helyi képviseletének elérhetősége:

Techem Kft. 4400 Nyíregyháza, Nyár u. 6. sz.
Telefon: +36 (42) 406-811

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály                                                                                                4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.) Telefonszám: +36 42/ 500 -694, Telefax: +36 42 504 398                                                                                                                                                                                                        e-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2 II/204 Tel.: +36 (42) 311-544

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Tel.: +36 (42) 524-524

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi- és
Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Tel.: +36 (42) 420-180 Fax: +36 (42) 311-750

Fűtési költségmegosztásról

A fűtési költségmegosztás értelmezésének megkönnyítése céljából az alábbiakban röviden összefoglaljuk az alkalmazásuk nyíregyházi történetét:
Nyíregyházán – az országban legelsők között – 1997-től kezdődően történik a fűtési hőfelhasználások elszámolása fűtési költségmegosztók figyelembe vételével.
Ebben az időszakban még párologtatós rendszerű /ampullás/ költségmegosztó készülékek szolgáltak a fűtési költségek felosztására, melyekből súlyozottan a radiátorok által leadott hőmennyiségek arányában párolgott el a speciális folyadék és jelezte így a hőfelhasználás arányait. Megjegyezzük, hogy Európában a mai napig még vannak használatban párologtatós rendszerű költségmegosztó készülékek is.
Az elektronikus /digitális/ készülékek megjelenésével Nyíregyházán – országos viszonylatban szintén az elsők között – az ampullás költségmegosztók digitális készülékekre lettek cserélve. Ezek a készülékek már sokkal pontosabb, több adat tárolására is képes készülékek voltak, melyek az elszámolások pontosságát jelentősen javították. A termosztatikus szabályozó szelepek és intelligens hőhözponti automatikák alkalmazása mellett többek között ezeknek a készülékeknek a segítségével elért takarékosságnak köszönhetően csökkentek le jelentősen a lakások hőfelhasználásai (átlagosan 50 %-al!).
Jelenleg Nyíregyházán már a harmadik generációs fűtési költségmegosztó készülékekre történő átszerelések is lezajlottak, melyek leolvasása a távadós működési módnak köszönhetően nem igénylik a lakásba történő bejutást sem. A távadós mérőeszközök alkalmazása révén lehetőség nyílott a központi okos hálózati rendszerhez történő csatlakozásra is, melynek segítségével a fogyasztók naprakész információkkal rendelkezhetnek felhasználási adataikról.
A fűtési költségmegosztás megértéséhez lényeges információ, hogy az elszámolások alapja ebben az esetben is az épület hőfelhasználását egyben mérő hiteles hőmennyiségmérő. Szigorúan csak az épület ténylegesen megmért hőfelhasználása van minden esetben maradék nélkül elszámolva, a költségfelosztások módozataival pedig a fogyasztókra jutó arányok változtathatóak a lakásonkénti tényleges felhasználásokat minél jobban tükröző elszámolások céljából.
Szintén lényeges szempont, hogy a fűtési költségek egy bizonyos hányadát (a költségmegosztásra vonatkozó jogszabály szerint legalább 30 %-át, de legfeljebb 50 %-át) a fogyasztási helyek fűtött légtérfogata alapján szükséges felosztani. A légtérfogat arányosan felosztott hányad a fűtési költségmegosztókkal nem felszerelhető, illetve nem szabályozható hőleadó felületek (csővezetékek, nem szabványos fűtő felületek) hőleadásainak az elszámolásához szükséges.
A távhőszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján a fűtési költségmegosztók szerinti elszámolás közösségi döntés alapján alkalmazható, illetve módosítható.

Fűtési szezon indítással kapcsolatos teendőkről

A fűtési szolgáltatás igénylése


Az érvényben lévő szabályozások szerint a távhőszolgáltatók fűtésszolgáltatási kötelezettsége szeptember15-vel kezdődik.
Ez nem jelenti azt, hogy ettől az időponttól fűteni szükséges, csak azt, hogy erre az időpontra a szolgáltatás indítására készen kell állni a rendszernek, a karbantartásokat be kell fejezni.
A szolgáltatás nem automatikusan, hanem a közösségek igénybejelentései alapján indul.

Kérjük a közösségek képviselőit, szíveskedjenek igényeiket társaságunkhoz írásban eljuttatni levélben vagy faxon a „Fűtés megrendelése/lemondása" nyomtatványon, illetve személyesen az alábbi címekre:

KÖZPONTI TELEPHELY
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

SZOLGÁLTATÁSFELÜGYELET
Tel/fax: (42) 455 092 E-mail: szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu

A fűtési szezon beindulása előtti és utáni teendők

Az egész nyáron zárva tartott szelepek leragadhatnak, ezért célszerű fűtési szezonon kívül teljesen nyitott állapotban (5-ös fokozaton) tartani a szelepeket.Nem szabályozható a fűtés a szelep segítségével, erősen elszennyeződött (lerakódott) szelep, illetve a szelepfej meghibásodása esetén.
A fűtési rendszer beindulása után minden esetben ellenőrizni kell a termosztatikus szelepek állapotát, rendellenes működés esetén a meghibásodást bejelenteni a Szolgáltatásfelügyelet részére:

Hibabejelentés: 42/451-644

Ha a fűtés indításakor, vagy folyamatos üzemeltetés esetén is a radiátor zajosan működik, vagy vízcsobogás-szerű hangot hallat, az azt jelenti, hogy levegő van a rendszerben. Ennek következtében a sokakat zavaró hangokon túl, az üzemeltetés sem lesz megfelelő, részben, vagy teljes egészében hideg marad a radiátor teljesen nyitott szelepállás mellett is.

A jelenség általában csak egy-egy radiátor esetén fordul elő és nem a lakás, vagy épület összes radiátoránál.
Kiküszöbölése egyszerűen, az erre szolgáló légtelenítő berendezés rendeltetésszerű használatával oldható meg. A hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy az azonos felszálló vezetéken lévő fűtőtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus szelepállásnál légtelenítsék.
Ha zajos működésről nincs szó, de a radiátor nyitott szelepállásoknál sem melegszik megfelelően, akkor valószínűsíthető, hogy elöregedett, vízköves a fogyasztó tulajdonában található fűtőtest, ilyen esetben a megfelelő és üzembiztos működés érdekében a karbantartásról, esetleg cseréről a nyári időszakban gondosodniuk kell.
Ha a radiátort a termosztatikus szelep egy-egy szelepállásánál egyszer hidegnek, máskor melegnek érezzük, vagy ha a fűtőtest nem teljes felületén meleg, akkor az azt jelenti, hogy a szelep megfelelően működik, vagyis csak annyi hőenergiát enged leadni, amennyire a szelep beállítója „utasítást" ad.
A termosztatikus radiátorszelep egyes beállítási értékei a helyiség belső hőmérsékletét egy adott tartományon belül szabályozzák, így a fűtést csak akkor „engedélyezi", ha a hőmérséklet csökken.
A fűtési időszak kezdetével (október hónaptól) már fűtési részfizetéseket is fognak a számlák tartalmazni. Eltérő visszajelzés hiányában minden fogyasztónk számára a korábbi elszámolt év tény felhasználásához igazított mértékű részszámlákat készítünk.
Folyamatosan történnek a 10 évnél régebbi fűtési költségmegosztók cseréi is. Tervezetten a fűtési szezon kezdete előtt az összes érintett épületnél be kell fejeződnie a cseréknek. Kérjük azokat a fogyasztókat, akik az előre jelzett időpontokban nem tudják biztosítani a lakásba történő bejutást a 30-4501-144 telefonszámon, vagy a gyorgy.szucs@techem.hu címen szíveskedjenek új időpontot egyeztetni.
Nem érdemes senkinek sem fagyoskodni, hiszen az ilyen enyhébb átlaghőmérsékletű napokon szükséges fűtési hőenergia költsége egy átlagos méretű lakás esetén 200 forint körüli naponta. A szabályozó szelepekkel és költségosztó készülékekkel rendelkező lakásokban a felhasználást egyénileg lehet szabályozni, így aki nem tart igényt a fűtésre, ki is zárhatja azt lakásában. Nem szükséges tehát a teljes épület kizárása, ha egyes lakásokban nem igénylik a fűtést. Ahogy a jogi szabályozás szerint a szolgáltatás beindítását is kérésre lehet elvégezni, úgy a leállítást is kérni kell, melyet nem csak a szezon elején, hanem a fűtési időszakban bármikor jogosult a közösség igényelni. Ha valamely közösség az épület fűtöttségét szeretné megváltoztatni — növelni vagy csökkenteni — arra is van lehetősége, ha a közös képviselő útján írásban jelzi társaságunk felé.

Milyen dokumentumokra van szükség a változásbejelentéshez?

I. Felhasználó/díjfizető változás bejelentése

A felhasználó/díjfizető személyében, adataiban történő változást 15 napon belül köteles a Szolgáltató felé írásban jelezni.

A bejelentést megtehetik:

 1. az ugyfelszolgalat@nyirtavho.hu e-mail címre küldve, csatolva a kért dokumentumokat,
 2. postai úton: a 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. számra címezve,
 3. valamint személyesen a személyes Ügyfélszolgálatunkon. (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. em.106.)

Bejelentésnek tartalmaznia kell:

Változás bejelentő lakossági tulajdonos vagy bérlő váltázáshoz nyomtatványt

TECHEM leolvasó lapot

Adás-vétel esetén:

 • Adásvételi-szerződés/Tulajdoni lap
 • Átadás-átvételi jegyzőkönyv

Öröklés esetén:

 • tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat,
 • jogerős hagyatékátadó végzés, vagy halotti anyakönyvi kivonat, és saját névre történő számlázásra történő nyilatkozat.

A bekövetkezett változást az erre alkalmas okirat/okiratok bemutatásával/másolatának megküldésével/csatoltan beszkennelve kell igazolni.

 

Bérlő mint díjfizető bejelentése

A lakás tulajdonosa és a bérlő vagy a használó együttes kérelmére a távhőszolgáltató a díját közvetlenül a bérlő vagy a használó részére számlázza.

Közös kérelem lakás célra hasznosított helyiség díjfizetéséhez

elnevezésű nyomtatványunk kitöltése és aláírása mellett kérelmezheti a tulajdonos és a bérlő/használó a bérlőnek történő számlázást, melyet eljuttathat részünkre a fentiekben felsorolt módokon.

Bejelentést követő eljárás

Adás-vétel, és díjfizető személyében történő változás bejelentését követően Társaságunk elkészíti a régi díjfizető HMV elszámolószámláját a változás időpontjával, amennyiben a felek ettől eltérően nem rendelkeznek.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a hátralékok kiegyenlítése az elszámoló számlán szereplő határidőig nem történik meg, úgy a fennmaradó hátralék jogi úton kerül behajtásra az adott időszakban tulajdonosként bejegyzett személytől.

 

II. További változások bejelentése

Változás bejelentő fűtési és melegvíz-hődíj havi részszámlázáshoz

 • használati melegvíz részfizetés módosítása
 • fűtési hődíj részfizetés módosítása
 • éves szinten kiegyenlített fűtési hődíj részszámlázás módosítása
Fizetési módok és lehetőségek
 • Csoportos beszedési megbízással /pénzintézeten keresztül/,
 • Postai készpénz-átutalási megbízással /csekken/,
 • Egyedi átutalással számla alapján,
 • DÍJNET felületén keresztül  bankkártyával,
 • Tetszőleges összeg befizetésével SimplePay: http://befizetes.nyirtavho.hu/
 • Pénztári befizetéssel ügyfélszolgálatunkon bankkártyával is - /Univerzum Üzletközpont – Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. emelet 106. sz./
Közadatkereső
TUV
AAA
Napelem
Ajánlott Cég
© 2018 nyirtavho.hu | adatkezelési tájékoztató
Vissza