Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás Honlap látogatók részére

 

A NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

 

Adatkezelő megnevezése:                             NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő rövidített neve:                          NYÍRTÁVHŐ KFT.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:                      15-09-061685

Adatkezelő székhelye:                                   4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12.     

Adatkezelő e-elérhetősége:                           nyirtavho@nyirtavho.hu

Adatkezelő képviseletére jogosult               Joó László ügyvezető

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:                      L-Tender Adatvédelmi és Információbiztonsági Szolgáltatások Zrt.

 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének e-elérhetősége: adatvedelem@nyirtavho.hu

 

Tartalom

Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás Honlap látogatók részére.

Kapcsolatfelvétellel ”küldjön nekünk üzenetet” összefüggő adatkezelés.

Online befizetéssel összefüggő adatkezelés.

Online időpontfoglalással összefüggő adatkezelés.

Online mérőóra bejelentéssel összefüggő adatkezelés.

Online hiba bejelentéssel összefüggő adatkezelés.

Online kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal összefüggő adatkezelés.

                                                           

Kapcsolatfelvétellel ”küldjön nekünk üzenetet” összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel „Küldjön nekünk üzenetet” felületen elősegítése.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, miszerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

kezelt adatok köre:

érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, ügyfél azonosító, számlasorszám, üzenet tárgyának, érintett által csatolt egyéb dokumentumok.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be: IT-Mind Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 29-31), Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlappal kapcsolatos fejlesztési, háttér-programozási, webfejlesztési feladatok ellátása.

Az Adatkezelő szerződött internet szolgáltatója a Giganet Internet Kft.(4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3 fsz).

Az Adatkezelő az ügyfelek honlapon keresztül felvett személyes adatait és a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügymenetük adatait elektronikus úton MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.) által biztosított saját rendszerében kezeli. A rendszer üzemeltetője, fejlesztője a MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.), az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősülnek.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig, amennyiben további ügyintézés szükséges az adott ügy adatkezelési határidejéig.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az Adatkezelő saját honlapot üzemeltet a https://www.nyirtavho.hu/ weboldalon.

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy az által üzemeltetett honlapon keresztül a látogató üzenete küldjön ez által felvegye vele a kapcsolatot. A fő oldalon „Küldjön nekünk üzenetet” menüpont alatt az érintett neve és e-mail címe, telefonszáma, ügyfél azonosító, számlasorszám és az üzenet tárgyának, érintett által csatolt egyéb fájlok megadása után elküldheti az üzenetét. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az adatkezelési szabályokat, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

 

Ez a szabály érvényes azokra az adatokra is, amelyek nem közvetlen kapcsolatfelvételre irányulnak, hanem valamilyen egyéb ügy intézésére. Abban az esetben, ha a megadott adatok alapján a megküldött információk szerint egy másik adatkezelést kell megkezdeni, úgy az Adatkezelőn belül az illetékességgel rendelkező ügyintézési pontra kerülnek az adatok, ahol az ott részletezettek szerint zajlik tovább az adatkezelés.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • jogorvoslattal élhet.

 

Online befizetéssel összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

online számla befizetés elősegítése honlapon keresztül

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, miszerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, felhasználói azonosító szám, befizetendő összeg, esetleges megjegyzés.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be: IT-Mind Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 29-31), Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlappal kapcsolatos fejlesztési, háttér-programozási, webfejlesztési feladatok ellátása.

Az Adatkezelő szerződött internet szolgáltatója a Giganet Internet Kft.(4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3 fsz).

Az Adatkezelő az ügyfelek online befizetéssel kapcsolatosan felvett személyes adatait és a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügymenetük adatait elektronikus úton MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.) által biztosított saját rendszerében kezeli. A rendszer üzemeltetője, fejlesztője a MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.), az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősülnek.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő átadja a OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) http://befizetes.nyirtavho.hu oldalon rögzített alábbi személyes adatait: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A személyes adatokat az Adatkezelő a szolgáltatási szerződés megszűnését követő utolsó számla kiállításától számított 8 évig tárolja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § értelmében.

Ammenyiben jogi eljárásra kerül sor a polgári jogi igény elévüléséig.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A fogyasztóknak lehetőségük van a Társaság weboldalán http://befizetes.nyirtavho.hu/ keresztül aktuális vagy korábbi számláját, hátralékát gyorsan, biztonságosan és kényelmesen ki egyenlíteni. A befizetés az OTP Bank Nyrt. által biztosított SimplePay bankkártyás fizetési megoldáson, zárt banki rendszeren keresztül történik az ügyfél- és bankkártya adatainak megadásával. Folyószámla és bankkártya adatairól a Társaság nem szerez tudomást, csak a befizetés sikerességéről. Az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) ezen adatkezelés tekintetében adatkezelővé válik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • jogorvoslattal élhet.

 

Online időpontfoglalással összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

online időpontfoglalás elősegítése honlapon keresztül

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 

kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, választott időpont, ügyfél azonosítót és számla sorszám

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be: IT-Mind Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 29-31), Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlappal kapcsolatos fejlesztési, háttér-programozási, webfejlesztési feladatok ellátása.

Az Adatkezelő szerződött internet szolgáltatója a Giganet Internet Kft.(4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3 fsz).

Az Adatkezelő az ügyfelek online időpontfoglalással kapcsolatosan felvett személyes adatait és a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügymenetük adatait elektronikus úton MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.) által biztosított saját rendszerében kezeli. A rendszer üzemeltetője, fejlesztője a MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.), az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősülnek.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig, vagy az érintett törlési kérelméig

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A fogyasztóknak lehetőségük van a Társaság weboldalán https://www.nyirtavho.hu/oldal/24/idopontfoglalas keresztül időpontot foglalniuk személyes ügyintézésükhöz az ügyfélszolgálathoz. Ehhez a Társaság weboldalán meg kell adniuk a felületen a nevüket, e-mail címüket, telefonszámukat, választott időpontot, ügyfél azonosítót és számla sorszámát.  Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az adatkezelési szabályokat, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • jogorvoslattal élhet.

 

Online mérőóra bejelentéssel összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

online vízmérő óra állás bejeltésének ügyintézés elősegítése

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 

kezelt adatok köre:

online mérőállás rögzítése során kezelt személyes adatok: fogyasztó neve, fogyasztási hely, fogyasztási hely kódja, vízmérő gyári száma, óra állás, leolvasás dátuma, fogyasztó e-mail címe

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be: IT-Mind Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 29-31), Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlappal kapcsolatos fejlesztési, háttér-programozási, webfejlesztési feladatok ellátása.

Az Adatkezelő szerződött internet szolgáltatója a Giganet Internet Kft.(4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3 fsz).

Az Adatkezelő az ügyfelek online mérőóra bejelentéssel kapcsolatosan felvett személyes adatait és a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügymenetük adatait elektronikus úton MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.) által biztosított saját rendszerében kezeli. A rendszer üzemeltetője, fejlesztője a MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.), az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősülnek.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A személyes adatokat az Adatkezelő a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 8 évig tárolja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § értelmében. Ammenyiben jogi eljárásra kerül sor a polgári jogi igény elévüléséig.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A fogyasztóknak lehetőségük van a Társaság weboldalán https://www.nyirtavho.hu/oldal/27/meroallas-bejelentes keresztül az ott található űrlap kitöltésével vízmérő óra állásuk bejelentésére.

Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az adatkezelési szabályokat, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • jogorvoslattal élhet.

 

Online hiba bejelentéssel összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

online hiba bejelentés ügyintézés elősegítése

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 

kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, ügyfélazonosító, számla sorszáma, üzenet szövege.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be: IT-Mind Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 29-31), Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlappal kapcsolatos fejlesztési, háttér-programozási, webfejlesztési feladatok ellátása.

Az Adatkezelő szerződött internet szolgáltatója a Giganet Internet Kft.(4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3 fsz).

Az Adatkezelő az ügyfelek online hiba bejelentéssel kapcsolatosan felvett személyes adatait és a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügymenetük adatait elektronikus úton MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.) által biztosított saját rendszerében kezeli. A rendszer üzemeltetője, fejlesztője a MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.), az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősülnek.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A személyes adatokat az Adatkezelő a hibaelhárítás/elhárítási munkálatok átvételéig kezeli estleges peres ügy esetén az eljárás lezárásáig.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A fogyasztóknak lehetőségük van a Társaság weboldalán https://www.nyirtavho.hu/oldal/25/hibabejelentes keresztül az általuk észlelt hibák bejentésére.

A hibát bejelentő személynek a weboldalon lehetősége van a Társasággal felvenni a kapcsolatot azonosítás nélkül. Amennyiben ezt a módot választja az Adatkezelő személyes adatot nem táról a hiba bejentés kapcsán.

Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az adatkezelési szabályokat, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • jogorvoslattal élhet.

 

Online kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal összefüggő adatkezelés

 

Az adatkezelés célja:

online kapcsolat felvétel az ügyfélszolgálattal weboldalon keresztül

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

 

kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, telefonszám, ügyfélazonosító, számla sorszáma, üzenet szövege.

 

Adatfeldolgozó igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be: IT-Mind Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 29-31), Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: honlappal kapcsolatos fejlesztési, háttér-programozási, webfejlesztési feladatok ellátása.

Az Adatkezelő szerződött internet szolgáltatója a Giganet Internet Kft.(4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 1-3 fsz).

Az Adatkezelő az ügyfelek online kapcsolat felvétel az ügyfélszolgálattal kapcsolatosan felvett személyes adatait és a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügymenetük adatait elektronikus úton MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.) által biztosított saját rendszerében kezeli. A rendszer üzemeltetője, fejlesztője a MAGABIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Számadó utca 1.), az Adatkezelő adatfeldolgozójának minősülnek.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

cél eléréséig (az ügyintézés tárgyától függően, az adott ügytípusra irányadó tárolási időtartam) Ammenyiben jogi eljárásra kerül sor a polgári jogi igény elévüléséig.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik

 

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A fogyasztóknak lehetőségük van a Társaság weboldalán https://www.nyirtavho.hu/oldal/10/ugyfelszolgalat keresztül kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálaton tevékenységet ellátó munkavállalóval.

Ehhez a Társaság weboldalán meg kell adniuk a nevüket, e-mail címüket, telefonszámukat, ügyfél azonosítót és számla sorszámát. A fogyasztónak lehetősége van a Társaság ügyfélszolgálatával felvenni a kapcsolatot azonosítás nélkül. Amennyiben ezt a módot választja az Adatkezelő személyes adatot nem táról az ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel kapcsán.

 Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az adatkezelési szabályokat, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • jogorvoslattal élhet.

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

 

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11), vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

 

Nyíregyháza, 2023.06.05.

 

A NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 
Közadatkereső
TUV
AAA
Napelem
Ajánlott Cég
© 2018 nyirtavho.hu | adatkezelési tájékoztató
Vissza